Polski

Ogród Dialogu

W sąsiedztwie zrewitalizowanego w latach 2016-2019 XVII-wiecznego kompleksu obiektów barokowych naszej parafii znajdował się niezagospodarowany teren. Obecnie w tym miejscu powstał Ogród Dialogu, który jest efektem prac prowadzonych od lutego do sierpnia 2022 r. w ramach wspólnego projektu Gminy Rawa Mazowiecka i Parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP pn.: „Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka”. Ogród ten jest miejscem spotkania i dialogu człowieka z Bogiem oraz drugim człowiekiem. Ma on łączyć ludzi i pobudzać do duchowego rozwoju.

Jednym z głównych elementów projektu jest „Droga Krzyżowa Narodu Polskiego”, która łączy historię naszej Ojczyzny z ofiarą Jezusa. Składa się ona z 15 kapliczek wykonanych z piaskowca oraz „Krzyża Polski”. Szczególnie upamiętnia ona miejsce męczeństwa ofiar z czasów II wojny światowej i oddaje im hołd. To właśnie na tym terenie w 1939 r. Niemcy utworzyli obóz jeniecki dla ok. 15 tys. żołnierzy i cywili.

Każdej z kapliczek patronują samorządy miejscowości, w których prowadzone były walki w czasie bitwy nad Bzurą, największej z bitew 1939 r.  „Droga Krzyżowa” upamiętnia także ówczesnego rawskiego proboszcza – ks. Wacława Zienkowskiego oraz grupę parafian, którzy z narażeniem życia nieśli pomoc uwięzionym.

Drugim ważnym, a jednocześnie tak dzisiaj aktualnym elementem Ogrodu Dialogu, jest Krąg Pokoju – miejsce duchowego wołania o pokój. Inspiracją dla tego pomysłu był kamienny różaniec przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie – męczennika „Solidarności”, kapłana będącego ofiarą totalitarnego systemu oraz wyznawcy wezwania św. Pawła: „Zło dobrem zwyciężaj”. Każdy z 59 kamieni kręgu jest znakiem konkretnego kraju. Krąg Pokoju został uwieńczony krzyżem złożonym z siedmiu kamiennych bloków oznaczających kontynenty Ziemi. Zespolone kutym łańcuchem kamienie symbolizują cały świat złączony w duchowym dialogu dla budowania pokoju, wzajemnego zrozumienia oraz szacunku. Przed każdym z kamieni zostały umieszczone tablice z napisem w różnych językach o treści: „Módlmy się o pokój”. Jest to kontynuacja wezwania znajdującego się przed wejściem do Ogrodu i związanego z duchowym przesłaniem Zjednoczonej Europy, która (jak to wielokrotnie podkreślał św. Jan Paweł II) „opiera się na duchowych filarach”.

W naszym ogrodzie są nimi m.in.  Grota z Lourdes oraz kapliczka Matki Bożej Fatimskiej.

Grota z Lourdes jest kopią GrotyMassabielle znajdującej się w Lourdes, we Francji, w której w 1858 św. Bernadeta Soubirous miała 18 widzeń Dziewicy Maryi. Od samego początku grota ta stała się miejscem licznych uzdrowień duszy i ciała.

Wykonana z piaskowca Kapliczka Fatimska nawiązuje do objawień, jakie miały miejsce w 1917 r. w portugalskiej Fatimie. Matka Boska sześciokrotnie ukazała się tam trojgu dzieciom: Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji. Głównym przesłaniem objawień była konieczność nawrócenia, pokuty, modlitwy o pokój i koniec trwającej wówczas I wojny światowej oraz ofiarowania się Niepokalanemu Sercu Maryi. Prośby Matki Bożej są wciąż aktualne.

Ogród Dialogu jest miejscem, w którym są propagowane tradycje patriotyczne, religijne i ludowe oraz ekologia. Służą temu:  budynek wystawienniczo-magazynowy oraz grillowy, plac zabaw, boisko i scena. Otoczone zielenią i kwiatami obiekty są doskonałą okazją do rekreacji, spotkań i refleksji. Kolejnymi atrakcjami Ogrodu są: oczko wodne, woliera z pawiami oraz ławki multimedialne z nagraniami na temat historii, modlitwami i refleksyjną muzyką.

Informacje dotyczące godzin otwarcia Ogrodu Dialogu:

Ogród jest dostępny codziennie w  godzinach od 7:00 do 20:00 a w okresie od 1 października do 30 kwietnia w godzinach od 8:00 do 19:00. W pozostałych godzinach obowiązuje zachowanie ciszy nocnej oraz zakaz innych działań zakłócających spoczynek nocny. Nie dotyczy to wspólnych nabożeństw i modlitw. Parafia zastrzega sobie prawo do zmiany czasu otwarcia i godzin otwarcia a w razie potrzeby ograniczając dostęp do Ogrodu.

Galeria zdjęć https://www.parafia.rawa-maz.pl/zdjecia-z-ogrodu